Interkulturní jazykové vzdělávání

Intenzivní jazykové kurzy interkulturní komunikace v LS 2015 [Word 31 kB]
Přehled nabídky interkulturní přípravy v LS 2014/2015 [PDF 464 kB]

Milí studenti,
přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2016/2017 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2016/2017 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 4. 8. 16, vytvořeno: 20. 1. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: