Kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích v ZS 2017/2018

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Raková
Oddělení mezinárodní strategie UP

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 23. 9. 17, vytvořeno: 28. 1. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: