ERASMUS

Mobilita pedagogických a administrativních pracovníků Centra jazykového vzdělávání (dříve Katedry aplikované lingvistiky) za účelem výuky (Teaching) nebo odborné přípravy (Training) na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

1. V současné době má CJV bilaterální dohody s níže uvedenými zahraničními univerzitami:

2. Pracovníci CJV mohou vyjíždět také na smlouvy ERASMUS jiných pracovišť FF UP, např. na univerzity:

Universidad de Santiago de Compostela - Španělsko - http://www.usc.es/es/index.html

Universidade do Porto - Portugalsko - https://sigarra.up.pt/up/pt/web_page.inicial

 

Kontakt a informace:

PhDr. Jiří Nový, Ph.D.,
koordinátor pro zahraniční záležitosti

jiri.novy@remove-this.upol.cz

 

 

 

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 29. 9. 17, vytvořeno: 4. 7. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: