Certifikáty Goethe - Institutu Olomouc 2018

Potřebujete mezinárodně uznávaný doklad o svých znalostech německého jazyka?

Centrum jazykového vzdělávání FF UP Vám nabízí zkoušky z němčiny na úrovních B1, B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Certifikáty Goethe-Institutu:

  • jsou mezinárodně uznávané a vysoce ceněné,
  • objektivně a nezávisle na výukovém programu a kulturním prostředí dokumentují znalosti odpovídající úrovním Společného evropského referenčního rámce (ERR),
  • znamenají kvalitu – zkoušky se celosvětově provádějí podle jednotných standardů,
  • výrazně zvyšují šanci uspět na německém, rakouském či švýcarském trhu práce,
  • obsahují úkoly orientované na aktivní komunikaci v reálných situacích,
  • dokládají schopnosti ve všech dovednostech: čtení, poslech, psaní a mluvení.

Termíny:

Zkoušky Goethe-Institutu lze vykonat v prostorách Centra jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci na úrovních B1, B1 a C1 pro rok 2018 v následujících termínech:

  • 31. 01. - 01. 02. 2018 (přihlášky do 12. 01. 2018)

  • 06. 06. - 07. 06. 2018 (přihlášky do 18. 05. 2018)

Přihlášky:

B1 - Přihláška ke stažení zde
B2 - Přihláška ke stažení zde
C1 - Přihláška ke stažení zde

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku prosím podepište, naskenujte a takto zašlete elektronicky na adresu pražského Goethe-Institutu: Monika.Mohauptova@remove-this.goethe.de

Podepsanou přihlášku můžete zaslat rovněž poštou na adresu:
Goethe-Institut 
Monika Mohauptová 
Masarykovo nábřeží 32 
110 00 Praha 1

Následně obdržíte potvrzení a instrukce k zaplacení. Dodržujte termín platby (viz výše).

Cena zkoušky:

Goethe-Zertifikat B1:  =  3.500,00 Kč (celá zkouška); 1050,00 Kč za jednotlivé moduly
Goethe-Zertifikat B2   =  4.000,00 Kč
Goethe-Zertifikat C1   =  4.500,00 Kč

Pro více informací navštivte webové stránky Goethe-Institutu Praha: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf.html

Organizační garanti zkoušek Goethe-Institutu na CJV FF UP:
PhDr. Jiří Nový, Ph.D. (jiri.novy@remove-this.upol.cz), tel.: 585 633 583
Mgr. Alena Rošková (alena.roskova@remove-this.upol.cz), tel.: 585 633 576

kontaktní osoba: odborná sekretářka Bc. Gabriela Grulichová (gabriela.grulichova@remove-this.upol.cz), tel.: 585 633 571

Média:

Článek v Žurnálu UP - Zkouška GI na FF 2017

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 14. 7. 17, vytvořeno: 4. 2. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: