Vědecká odborná exkurze Vídeň

02.-08.06.2013

Katedra aplikované lingvistiky FF UP pořádá

ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou Vídeň  

/Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für Slawische Sprachen)

a s podporou programu AKTION Česká republika –Rakousko

týdenní exkurzi  do Vídně

v termínu od 02. – 08. 06.2013.

 

Cílovou  skupinou  exkurze  jsou  čeští  studenti s pokročilými  znalostmi  německého  jazyka,

kteří na FF UP studují různé obory (primárně je exkurze určena pro studenty oboru aplikovaná ekonomie, zúčastnit se mohou ale také studenti sociologie, politologie a evropských studií, historie, filologických oborů atd, rovněž tak studenti jiných fakult UP). Předpokladem jsou solidní základy akademického a  odborného jazyka a tudíž schopnost sledovat a chápat odborné komplexní souvislosti  v cílovém jazyce a rovněž se podílet na odborné a vědecké diskusi. Studentům je tímto dána možnost prohloubit své odborné vědomosti a znalosti, a to nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska odborných jazykových kompetencí, které jsou nezbytné pro jejich konkurenceschopnost na evropském pracovním trhu. K tomu jsou určeny vědecké přednášky, návštěvy vědeckých institucí a rakouských  firem  a podniků.

Pro studenty je k dispozici  celkem 10 míst.

Wirtschaftsuniversität Wien/ Ekonomická univerzita Vídeň (hlavní budova)

Obsahem exkurze je vědecké studium důležitých aktuálních aspektů rakouských reálií v rámci odborných přednášek a exkurzí s těžištěm  např. v těchto  oblastech:

o   Interkulturní komunikace: Rakousko-Česká republika

o   Marketing: psychologie prodeje

o   Vývoj rakouského hospodářství 20. století

o   Aktuální otázky rakouské ekonomiky v oblasti bankovnictví

o   Historický vývoj rakouské  ekonomiky a její vztahy k České republice

o   Přeshraniční rakousko-česká spolupráce na regionální úrovni

o   Interkulturní aspekty v rakousko-české ekonomické spolupráci

 

Program exkurzí zahrnuje např.:

o   prohlídku Ekonomické univerzity Vídeň, prezentaci o studiu na WU, setkání s rakouskými  studenty

o    prohlídku vídeňských firem a  podniků  (výrobna sektu Schlumberger) a institucí (Rakouská národní banka, Rakouská národní knihovna)

Österreichische Nationalbank Wien/Rakouská národní banka Vídeň

Odborná exkurze  byla finančně podpořena programem AKTION Česká republika-Rakousko a tato podpora zahrnuje 70% nákladů na cestovné vlakem Olomouc – Vídeň a zpět, ubytování a stravování (snídaně a oběd) ve Vídni, týdenní jízdenku ve Vídni  + veškeré náklady spojené s přednáškami na WU.


Přihláška ke stažení [Word 28 kB]

Přihlášky  zasílejte prostřednictvím e-mailu
do  19.04. 2013 na adresu:
jiri.novy@remove-this.upol.cz,
kde je možné  rovněž získat  další  doplňující informace.

 

PhDr. Jiří Nový, Ph.D.
Katedra aplikované lingvistiky/KAL
FF UP
Vodární 6
771 80 Olomouc
Tel.:  585 633 583

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 25. 9. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: