Interkulturní jazykové vzdělávání

Intenzivní jazykové kurzy interkulturní komunikace v LS 2015 [Word 31 kB]
Přehled nabídky interkulturní přípravy v LS 2014/2015 [PDF 464 kB]

Milí studenti,
přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2016/2017 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2016/2017 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 4. 8. 16, vytvořeno: 20. 1. 15,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: