Latinský jazyk

Od letního semestru 2016/2017 nabízí CJV FF UP pod kódem KAL/91ADL zkoušku z latiny v rámci DSP, garantem tohoto předmětu je PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D. Na Katedře klasické filologie FF UP se tato zkouška již realizovat nebude.

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 28. 11. 16, vytvořeno: 28. 11. 16,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: