Anglický jazyk

Zkoušku z anglického jazyka v rámci  doktorského studia na FF UP garantuje od akademického roku 2014/15  PhDr. Sabina Pazderová (sabina.pazderova@remove-this.upol.cz). Zkoušku si je možné zapsat pod kódem KAL/91ADA a od ZS 2017/2018 je možné ji složit pouze na Centru jazykového vzdělávání FF UP.

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 5. 9. 17, vytvořeno: 4. 7. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: