Doktorské studium

Charakteristika zkoušky z cizího jazyka v rámci DSP:
Závěrečná atestace z cizího jazyka v rámci doktorského studia na FF UP v Olomouci komplexně ověřuje veškeré jazykové kompetence doktoranda. Úspěšné absolvování zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni náročnější atestace (zkouška typu B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky). Jiné zkoušky ani certifikáty mezinárodních zkoušek  nejsou uznávány, neboť testují obecný a nikoliv odborný jazyk. 

 

 

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 28. 11. 16, vytvořeno: 19. 3. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: