Aktuální

Kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích v ZS 2017/2018

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Těšíme se na Vaši účast.

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 23. 9. 17, vytvořeno: 11. 11. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: