Vědecká odborná exkurze AKTION Vídeň podruhé

Ve dnech 2. až 8. června 2013 se 8 studentek a 2 studenti UP zúčastnili vědecké odborné exkurze na Ekonomické univerzitě ve Vídni pořádané Katedrou aplikované lingvistiky Filozofické fakulty. Tato exkurze navázala na předchozí ročník 2011 a konala se již podruhé díky finanční podpoře programu AKTION Česká Republika – Rakousko. Oborové zaměření studentů bylo různorodé, od psychologie, přes aplikovanou matematiku, politologii a sociologii, až po německý jazyk s ekonomií. Účastníky exkurze doprovodil na Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für Slawische Sprachen) Dr. Jiří Nový, řešitel projektu, který zde působil 5 let jako lektor češtiny pro cizince.


Obsahem exkurze bylo studium důležitých vědeckých aspektů rakouských reálií. V letošním roce byla na programu řada velmi zajímavých přednášek. Jedna z přednášek byla věnována marketingu – psychologii prodeje. Neméně poutavá byla i další přednáška o interkulturní komunikaci mezi Rakouskem a Českou republikou. Přeshraničním rakousko‑českým vztahům se věnovala také následující přednáška, tentokrát ovšem na hospodářské úrovni. Všechny přednášky byly vedeny rakouskými odborníky z praxe a studenti měli prostor nejen klást dotazy, ale také diskutovat na daná témata. 

Kromě přednášek byly pro studenty naplánovány exkurze v různých rakouských institucích, firmách a podnicích a také prohlídka města včetně univerzity. Prohlídku Vídně s názvem Slovanské stopy v současné Vídni vedla paní Irina Albrecht, zatímco seznámení s univerzitou se s nadšením ujali rakouští studenti češtiny. 

Na programu byly také návštěvy státních institucí. Účastníci exkurze měli možnost nahlédnout do honosné a obsáhlé státní knihovny umístěné v historických prostorách zámku Hofburg. Stejně poutavá byla i prohlídka Rakouské národní banky, kde byla k vidění výstava padělků peněz a kde si studenti mohli potěžkat cihlu zlata. V Českém centru Vídeň uvítal studenty jeho ředitel pan Martin Krafl a seznámil je s chodem tohoto centra a s jeho plány do budoucna. Studenti se také seznámili s výrobou piva v místním pivovaru Ottakringer a výrobou sektu ve známém rodinném podniku Schlumberger. Součástí těchto prohlídek byla samozřejmě ochutnávka jejich produktů. Velký dík patří rakouské partnerce projektu Dr. Magdě Schulmeisterové, která mimo jiné umožnila studentům zúčastnit se slavnosti absolventů Ekonomické univerzity Vídeň.

Ani ve volném čase studenti nezaháleli. Nenechali si ujít například návštěvu zábavního parku Prater, prohlídku zámku Schönbrunn, bývalé letní rezidence císařovny Sissi, a také ochutnávku mladého vína Heuriger v malebné hospůdce v místní části Grinzing. Ani milovníci divadla nepřišli zkrátka. V divadle Theater in der Josefstadt si vychutnali představení Der Mentor současného rakouského dramatika Daniela Kehlmanna, kde v hlavní roli zazářil Florian Teichmeister.

Závěrem vedoucí exkurze Dr. Nový ocenil zodpovědný a aktivní přístup všech účastníků a rovněž studenti ohodnotili vídeňskou exkurzi velmi kladně. Ocenili zejména možnost prohloubit své odborné vědomosti a znalosti nejen z hlediska obsahu, ale také z hlediska odborných jazykových kompetencí. Účastníci se rovněž těší, že budou moci v Olomouci na oplátku v dalším akademickém roce přivítat své rakouské protějšky.

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 25. 9. 13,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: