Kontakt


Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum jazykového vzdělávání FF UP
Vodární 6, 771 80 Olomouc

PhDr. Jiří Nový, Ph.D.
email: jiri.novy@remove-this.upol.cz
tel.: +420 585 633 583

Bc. Gabriela Grulichová
email: gabriela.grulichova@remove-this.upol.cz
tel.: +420 585 633 571

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTLSSS
Aktualizováno: 7. 4. 17, vytvořeno: 11. 11. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: