Den rumunské kultury a jazyka

Dne 27. února proběhla na Katedře aplikované lingvistiky FF UP v Olomouci konference Den rumunské kultury a jazyka. Tato konference byla první akcí konferenčního typu, která byla na FF UP věnována rumunštině.

Prosíme všechny, kteří na konferenci vystoupili s příspěvkem, aby jej v nejbližší době (do 31.3.2008) poslali v elektronické podobě na e-mail s.mica@remove-this.centrum.cz

Pokud byste měli při zpracovávání elektronické verze svého příspěvku jakékoliv problémy či se jen chtěli předem informovat, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedeném e-mailu

Příspěvky budou následně vydány ve sborníku katedry.

V týdnu od 3.3.2008 zavěsíme na tyto stránky fotogalerii z průběhu konference.

Prosíme rovněž všechny, které toto téma zajímá (viz program konference) a na konferenci nebyli, aby nás kontaktovali. Kontaktovat nás mohou rovněž ti, kteří se konference zúčastnili a chtěli by kontakt na někoho, na koho ho nedostali atp.

Články referující o průběhu konference uveřejní periodika Helena v krabici a Žurnál UP.

Odkazy:

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 7. 12. 12, vytvořeno: 14. 7. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: